SMA NEGERI 5 MATARAM

Sambutan Kepala Sekolah

Assalamualaikum Wr Wb.
Segala puji hanya milik ALLAH, shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Rasulullah.


Drs. H. Muzakki (Kepala Sekolah)

News Update